Client Gdybym Był PREMIEREM… | http://gdybymbylpremierem.pl

* wykonanie szaty graficznej
* wdrozenie strony do systemu CMS WordPress + modyfikacja kodu PHP